Tuesday, October 16, 2007

A Song 曲天地人和呵一氣,宇宙三要非不成
霧露彌漫潤芽生,山水環溪喜曦陽
植採焙製舉先鋒,一碗茶水話古今
高注底流無窮趣,滴溜滴流話茶情
茶子問茶耗時日,倦倦不息杯不離
六大不問非茶子,不識水情非茶人
泥身不識非茶識,四季不分非茶趣
子人識趣見功夫,南方子孫佈天下
提壺沏茶禮在前,茶水蘊報千古奥
陶碗承傳萬世情,前人辛苦后人樂
杯杯品茗敬南方,禮前育後千古流
色香味美在教方,無我品茗邀天下
~ 茶心二四謠

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home